Yanıktan oluşan olgunlaşmış kabarık skar

Yanık sonrası oluşan eski kabarık skar
 
 

2 yıl Rejuderm kullanımı sonrası
Skarın kalınlığı azalmış; cildin yumuşadığı ve renginin de açıldığı görülmüştür.