Yaralar, bir çok insanın hayatı boyunca yaşadığı yaygın cilt sorunlarından biridir. Söz konusu yaralardan bazıları sade ve yüzeysel olarak hızla iyileşirler, fakat diğer bazıları geniş veya derindir, bu yüzden mağdurlar ve yakınları, yara iyileşmesinde uygun bir kaliteden emin olmadan, ağır harcamalar yapmak zorunda kalıyor, hatta bazılarının bu ağır masraflar altında değimi yerinde ise beli bükülüyor. Tüm bu nedenler yaraların iyileşmesinde daha hızlı, daha etkili ve daha az masraflı müdahalelerin yapılmasını gerektirir ve işte bu, Rejuderm modelinin “Yara İyileşmesinde Yenilik” olarak elde ettiği başarıdır. Bu programda yaranın uygun ve doğru olarak bakılmasının, tatmin edici bir onarıma ulaşmak için ilk ve en önemli adım olduğuna inanılır. Bu önemli konunun yanı sıra mevcut yöntemleri gözden geçirmek ve bazı eksikliklerini gidererek, yara oluşmadan kaliteli onarımı sağlamak ise Rejuderm modeli ve ürünlerinin hastalara armağanıdır. Burada Rejuderm modeli tasarımcıları açısından yaranın iyileşmesinde önemli olan 7 önemli eksen hakkında açıklamalar yapılıyor:

Enfeksiyonu kontrol edilmesi

Doktorların yaraların iyileşmesi ve özellikle geniş ve ağır yaralardaki en büyük kaygıları, enfeksiyon ve sonuçlarıdır. Her aşamada enfeksiyonun artması, hastanın yaşamını tehdit ederken, iyileşme kalitesi ve süresini de değiştirir. Bu yüzden yara bölgesini batikon veya lokal antibiyotik gibi dezenfektan maddeler ile yıkayarak önlem alınmaya çalışılır. Fakat söz konusu maddeler bir yandan yara iyileşme sürecinin hem uzamasına sebep olurken, acı, yanma ve şiddetli kaşıntılara yol açıyor ve diğer yandan da iyileşen cildin görüntüsü hastayı iyi bir şekilde tatmin etmeyebilir. Bu yüzden hasta, geri kalan yara izlerini yok etmek veya azaltmak için çaresiz, masraflı ve genelde yararsız yollara başvuruyor.

Yara bakımı programının geliştirilmiş yöntemi, yaranın enfeksiyon kapmaması için bir kaç basit çözümden yararlanıyor:

- Soğuk kompres kullanmamak
- Sürekli nemli tutmak
- Yarayı yıkamak

Bu faktörlerin kullanımı yarada iltihap ve nekrozun azalmasına sebep olurken, dolayısı ile enfeksiyon riskini de azaltır. Buna ilaveten bölgeyi sıcak tutmak, kan dolaşımını arttırarak, vücudun direncini yükseltir ve böylece muhtemel enfeksiyonlara karşı daha güçlenir. Rejuderm modelinde ayrıca hiç bir antibiyotik, önleyici olarak tavsiye edilmiyor ve yarayı yıkamak gibi fiziksel yöntemlerden, mikropları azaltmaya çalışılıyor. Böylece antibiyotik, sırf laboratuar tarafından onaylanan enfeksiyon vakalarında tavsiye edilir ve uygun antibiyotik de antibiyogram  yardımı ile belirlenir. Böylece antibiyotiklerin aşırı kullanılması sonucu, ilaca karşı olan direnç artmazken, masraflar da azalır.

Ağrının kontrol edilesi

Yaranın ağrısı genelde hasar gören bölgede serbest kalan iltihap faktörlerinin faaliyetlerinden kaynaklanır. Soğuk kompres, kaba debridman, ve lokal dezenfektanların kullanılması ( ki cildin kuruluğuna sebep olur) yarada söz konusu faktörlerin artması ve kalıcı olmasına sebep olur, bu da kişide ağrının artmasını beraberinde getirir. Maalesef geleneksel yara bakım yöntemlerinde, ağrıyı önlemeye yer yoktur. hatta ağrıyı tedavi etmek için de iltihaba karşı Steroid ilaçları (kortizon) ve lokal anestezik ilaçlar kullanılır ki her iki yöntemde bağışıklık sistemi zayıflatarak ve yara izini kurutarak, doğal iyileşme sürecini aksatır ve istenmeyen bir çok yan etkiyi de beraberinde getirir.
Yapılan araştırmalar, yanık ağrılarının kontrol edilmesinde kortizon veya Opioid analjeziklerin de çok az etkili olduğunu gösteriyor. Fakat ağrıyı kontrol etmek hem psikoloji açısından hastaya huzur vermekte, hem de hastanın günlük faaliyetlerinde önemli bir faktör sayılır.

Rejuderm modelinin bu konudaki üstünlüğü ise şöyle:

- Kaba debridmanlara gerek duyulmaması
- İltihabın hızla kontrol edilmesi: Bu modelde sıcak kompres kullanılır ki bizzat kendisi kan dolaşımını hızlandırır ve bölgede iltihap faktörlerinin azalmasına sebep olur. Sonuçta ağrı daha kısa bir sürede azalır, öyle ki kortizon veya lokal anestezilere gerek kalmaz.

Rejuderm modelinde ayrıca diğer analjeziklere göre sakinleştirirler ve uyku ilaçları daha önceliklidirler.

Yaranın iyileşme hızı ve kalitesi

Daha önce de belirtildiği üzere  yara bakımı için mevcut yöntemlerde antibiyotik ve lokal dezenfektanlar kullanılır, bu da yaranın iyileşme hızını ve kalitesini azaltır. Fakat Rejuderm modelinde verimli yara bakım yöntemlerinde benzer maddelere olan ihtiyaç önemli oranda azalır. Bu da yaranın daha kısa zamanda ve daha kaliteli bir şekilde ve daha az skarla iyileşmesine sebep olur.

Günlük yaşama geri dönme

Ağır ve kronik yaralarının iyileşmesi uzun bir süre alır, bu da hastayı tamamen etkileyebilir. Yaygın olan yöntemlerde tedavi merkezlerinde yatmak, söz konusu sürecin en önemli dönemini oluşturuyor. Bu olay, hastanın günlük faaliyetlerini azaltırken, bir çok ruhsal sorunu da beraberinde getirebilir. Diğer taraftan bizzat ağrının kendisi, hastanın faaliyetlerinin kısıtlanması, uyku ve beslenme bozukluğu ve diğer hayati fonksiyonlarının aksaması veya bozulmasına sebep olabilir. Rejuderm modelinde ağrıyı hızla dindirmek ve iltihabı sakinleştirmek hareket etmek ve beslenmek gibi günlük faaliyetlerin kısa bir zamanda doğal seyrine dönmesine sebep olur.

Hasta bakımın kolaylaşması:

Yaygın olan yara bakma yöntemleri, hasta yakınlarına fazla zaman ve enerji gerektiren bir süreçtir ve bu kendisi bizzat yakınların hastaya refakat etmek veya evde bakılmasına yanaşmamalarına sebep olur. Tüm bu olaylar, hastanın yakınlarının eşliğine en fazla ihtiyacı olan dönemde kendini yalnız hissetmesine sebep olur. Bu arada eğer hasta, yakınlarının ona bakmak için acı ve zorluk çektiklerini görürse onlara yük olduğunu düşünür, ki bu da çok kötü psikoloji etkileri beraberinde getirir.
Fakat Rejuderm modelinde hastaya bakmanın kolaylaşmasına, ve böylece hastanın kendi ailesi ile birlikte ve hastane ortamından uzak bir yerde tedavi edilmesine vurgu yapılıyor.

Psikolojik etkileri azaltmak

özellikle de kronik ve ağır yaralarda ( yanıklar ve yatak yaraları-dekübit ) iyileşme süreci ve kalitesi, kişinin psikoloji ve ruhsal durumunu etkiler ve bizzat hastanın ve yakınlarının yaşamı, ailevi ve sosyal hayatında önemli değişikliklere sebep olabilir. Günümüzde kalkınmış ülkelerde yara iyileştirme özel ve modern klinikleri ve merkezlerinde, evde tedavi etmek ve psikolojik destek vermek gibi yöntemlerle benzer sorunları azaltmaya çalışılır. Fakat gelişmekte olan ülkelerin tedavi merkezlerinde bu bağlamda etkili hiç bir faaliyette bulunulmuyor ve hatta ruhsal sağlığın bir tedavi yöntemi bile bulunmuyor.
Rejuderm modelinde tedavinin ardından,

1. Acı veren debridmanların yok edilmesi,
2. Günlük faaliyetlere hızla geri dönülmesi
3. Cildin tatmin edici görüntüsü,

hastanın ruhsal sağlığında etkilidir. Ayrıca sade tedavi yöntemlerinden yararlanarak, tedavi döneminin uzun bir kısmını evde geçirmek, hastanın ruhsal huzurunun sağlanmasına sebep olabilir.

Doğal temel maddelerin kullanılması

Söz konusu programın bir diğer üstün özelliği, tedavi için doğal temel maddelerin kullanılmasına yükümlü olmaktır. Doğal temel maddelerin kullanılması, yan etkilerin oluşmasını engellerken, daha etkili ve ucuz olmasına sebep oluyor. Tüm bunlar Rejuderm modelinin hedefleri doğrultusundadır.